Κορονοϊός: Διευκρινίσεις για την αναστολή σύμβασης & τις δηλώσεις για τον Ιούνιο

Αντικείμενο: Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγράμματα: Προπτυχιακά
Δίδακτρα: Ναι

Μετά την επιστροφή του εργαζόμενου στην εργασία από αναστολή της σύμβασης εργασίας του,

όπως διευκρινίζεται σε οδηγίες,  δεν μπορεί να τεθεί ο εργαζόμενος αυτός σε νέα αναστολή της σύμβασης εργασίας του. Αναλυτικότερα :

1. Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις – εργοδότες θέτουν, τμηματικά σε διαφορετικές ημερομηνίες, ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους για το μήνα Ιούνιο, απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής δήλωσης για κάθε ημερομηνία αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών.

Για παράδειγμα αν ένας εργοδότης έχει θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας 5 εργαζόμενων στις 15/6/2020 και άλλων 8 εργαζόμενων στις 20/6/2020, τότε απαιτείται η υποβολή 2 δηλώσεων, όπου στο πεδίο «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της 1ης δήλωσης συμπληρώνεται η ημερομηνία 15/6/2020 και συμπεριλαμβάνονται οι 5 εργαζόμενοι και στη 2η δήλωση αντίστοιχα στο ανωτέρω πεδίο συμπληρώνεται η ημερομηνία 20/6/2020 και συμπεριλαμβάνονται οι 8 εργαζόμενοι.

Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου «ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ επί προηγηθείσας δήλωσης, προκειμένου να ακυρωθεί τυχόν εσφαλμένη υπαγωγή εργαζόμενου σε αναστολή στην προηγηθείσα δήλωση και σε αυτή την περίπτωση στο πεδίο «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» επιλέγεται η τιμή «Ανάκλησης Αναστολής»

2. Σημειώνεται ότι η δήλωση αναστολής των συμβάσεων εργασίας για νέες αναστολές για το μήνα αναφοράς, αφορά το χρονικό διάστημα από την έναρξη της αναστολής και μέχρι τη λήξη του μήνα.

Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος εργάστηκε για ορισμένες ημέρες μέσα στο εν λόγω διάστημα, προϋποθέτει ότι έχει ήδη υποβληθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο της «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» με το οποίο δηλώθηκε το χρονικό διάστημα που εργάστηκε ο εργαζόμενος.

3. Στην περίπτωση που ένας εργαζόμενος επανέρχεται οριστικά στην εργασία του, υποβάλλεται το έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Επισημαίνεται ότι μετά τη δήλωση της οριστικής ανάκλησης / διακοπής της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων με το έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, δεν είναι δυνατόν να τεθούν εκ νέου οι εργαζόμενοι αυτοί σε αναστολή.