Αρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων
Ζητείται Αρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων για τη στελέχωση του σχεδιαστικού τμήματος κατασκευαστικής εταιρείας με έδρα στην Αθήνα, στην περιοχή της...
Προβολές
Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ - Μηχανικός έργου
Ζητείται από Τεχνική Κατασκευαστική Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ /ΤΕΙ για στελέχωση εργοταξίου εντός Αττικής.Επιθυμητή η προϋπηρεσία στο αντικείμενο...
10 Προβολές
Αρχιτέκτονας / Πολιτικός Μηχανικός / Μηχανικός Δομικών έργων
Ζητείται μηχανικός (Αρχιτέκτονας, Πολιτικός Μηχανικός, Δομικών έργων) για εργασία σε τεχνικό γραφείο στο Διόνυσο Αττικής.Αντικείμενο...
11 Προβολές
Αρχιτέκτονας / Πολιτικός Μηχανικός
Ζητείται Αρχιτέκτονας / Πολιτικός Μηχανικός από Αρχιτεκτονικό Γραφείο που ασχολείται με μελέτες, κατασκευές και επιβλέψεις.Θέση εργασίας πλήρους...
12 Προβολές