Εργολάβοι
Αθήνα. ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ έμπειροι με ανάλογα μηχανήματα ζητούνται για τοποθέτηση οπτικής ίνας πολυσωληνίου στη Γερμανία, εργολαβία με το μέτρο,...
Προβολές
JUNIOR ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Αθήνα. Η Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας/ Real Estate & REO της Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ αναπτύσσεται δυναμικά συνεργαζόμενη με Τράπεζες, Εταιρίες Διαχείρισης...
Προβολές
Μηχανολόγος Μηχανικός
Ηράκλειο.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣμε γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών και με δίπλωμα οδήγησης, ζητείται από κατασκευαστική εταιρία. Επιθυμητά προσόντα: γνώσεις...
14 Προβολές
Άτομο για το τμήμα κατασκευών
Αθήνα. ΑΝ τα χέρια σου πιάνουν, ξέρεις από ξυλουργικές εργασίες ή μέταλλα και θέλεις να εργαστείς σε έναν μοντέρνο κλάδο που ασχολείται με...
14 Προβολές