ΔΟΚΙΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Αθήνα. Δημοσιογραφικός οργανισμός με ηλεκτρονικά μέσα ζητεί δόκιμο δημοσιογράφο για πρακτική άσκηση με δυνατότητα μετέπειτα μόνιμης...
33 Προβολές