Σύμβουλος Ανάπτυξης Συστημάτων
Πάτρα. Σύμβουλος Ανάπτυξης Συστημάτων. Η εταιρία Κύκλος Ποιότητας – QLCon παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες οργάνωσης, επιστημονικής έρευνας και...
Προβολές