Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών
Κιλκίς (Σταυροχώρι). Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών. Για λογαριασμό της πολυεθνικής εταιρείας Smurfit Kappa Hellas, επιθυμούμε να καλύψουμε τη θέση...
24 Προβολές