Προσωπικό Ασφαλείας
Αθήνα. Εταιρία με πολυετή παρουσία στον τομέα της φύλαξης προσλαμβάνει άμεσα Προσωπικό Ασφαλείας με άδεια security σε ισχύ για...
Προβολές
Προσωπικό Ασφαλείας
Αθήνα. Εταιρία προσλαμβάνει Προσωπικό Ασφαλείας με άδεια security σε ισχύ για την φύλαξη δημόσιου κτιρίου στην  περιοχή της...
Προβολές