Οδηγοί φορτηγών
Αθήνα. Η Παράμετρος Μεταφορική, ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο των ψυχόμενων μεταφορών, ειδικεύεται στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών,...
Προβολές
Εκπαιδευτές Graphic Design
Αθήνα. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Εurotraining, στο πλαίσιο υλοποίησης αυτοχρηματοδοτούμενων σεμιναρίων και προγραμμάτων ΙΕΚ, ζητεί να...
Προβολές
Senior Assistant Project Manager
Αθήνα. Η Meccanica Group Α.Ε. θα προσλάβει άμεσα για τα γραφεία της στην Αττική, Senior Assistant Project Manager. Βασικές...
Προβολές
Προσωπικός Σύμβουλος
Αθήνα. Η ICAP Employment Solutions για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρίας τηλεπικοινωνιών, αναζητά υποψηφίους για την κάλυψη...
Προβολές
Υπάλληλοι Διαχείρισης Εισερχόμενων Κλήσεων
Αθήνα. Η ICAP Employment Solutions αναζητά υποψηφίους για την κάλυψη θέσεων 8ωρης απασχόλησης στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας...
Προβολές
Υπεύθυνος Προσωπικού & Ανάπτυξης
Αθήνα. Το ανθρώπινο δυναμικό μεγάλου τραπεζικού και χρηματοοικονομικού ομίλου συνεχίζει την ανάπτυξη του εταιρικού δικτύου του, δίνοντας τη...
Προβολές
Στέλεχος Επενδυτικών Υπηρεσιών
Αθήνα. Το ανθρώπινο δυναμικό μεγάλου τραπεζικού και χρηματοοικονομικού ομίλου συνεχίζει την ανάπτυξη του εταιρικού δικτύου του, δίνοντας τη...
Προβολές
Account Manager
Αθήνα. Το ανθρώπινο δυναμικό μεγάλου τραπεζικού και χρηματοοικονομικού ομίλου συνεχίζει την ανάπτυξη του εταιρικού δικτύου του, δίνοντας τη...
Προβολές
Συνεργάτης Επικοινωνίας και Δημοσιότητας
Αθήνα. Το ανθρώπινο δυναμικό μεγάλου τραπεζικού και χρηματοοικονομικού ομίλου συνεχίζει την ανάπτυξη του εταιρικού δικτύου του, δίνοντας τη...
Προβολές
Hostess
Αθήνα. Εκπαίδευση και εμπειρία:-Τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία ως Hostess-Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας-Πολύ καλή γνώση Η/Υ...
Προβολές