Δημοσιογράφος
Βέροια. Δημοσιογράφος. Ο Δήμος Βέροιας θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, έναν...
15 Προβολές
Στέλεχος Έρευνας & Ανάπτυξης
Βέροια. Στέλεχος Έρευνας & Ανάπτυξης. Εταιρία παραγωγής και εμπορίας τροφίμων με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό, στο πλαίσιο της...
16 Προβολές
Χημικός Αναλύσεων
Βέροια. Χημικός Αναλύσεων. Εταιρεία στη Βέροια αναζητά άτομο για τη στελέχωση της θέσης του/της Χημικού Αναλύσεων, για σύναψη σχέσης εργασίας...
14 Προβολές