Λαντζιέρα
Κέρκυρα.Ζητείται από το Sway  λάντζα  . http://www.corfuland.gr  
Προβολές
Delivery

Νέο
Κέρκυρα.ΖΗΤΕΙΤΑΙ  για το κατάστημα της Σέσουλας   Delivery ΜΟΝΙΜΗ εργασία παρά πολύ καλές απολαβές . http://www.corfuland.gr  
Προβολές
Υπάλληλος
Κέρκυρα.ΖΗΤΕΙΤΑΙ  για το κατάστημα της Σέσουλας. Κρύα Κουζίνα-Λατζα ΜΟΝΙΜΗ εργασία παρά πολύ καλές απολαβές. http://www.corfuland.gr  
Προβολές
Βοηθός Ψήστη
Κέρκυρα.ΖΗΤΕΙΤΑΙ για το κατάστημα της Σέσουλας. Βοηθός Ψήστη  ΜΟΝΙΜΗ εργασία παρά πολύ καλές απολαβές. http://www.corfuland.gr  
Προβολές
Ψήστης/Τυλιχτής
Κέρκυρα.ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για το κατάστημα της Σέσουλας. Ψήστης-Τυλιχτης ΜΟΝΙΜΗ εργασία παρά πολύ καλές απολαβές . http://www.corfuland.gr
Προβολές
Βοηθός Σερβιτόρου
Κέρκυρα.Εστιατόριο στο Κανόνι αναζητά, με δυνατότητα απασχόλησης όλο το χρόνο  βοηθό σερβιτόρου.   http://www.corfuland.gr
Προβολές
Υπάλληλος
Κέρκυρα.Εστιατόριο στο Κανόνι αναζητά, με δυνατότητα απασχόλησης όλο το χρόνο μπουφέ. http://www.corfuland.gr  
Προβολές
Υπάλληλος
Κέρκυρα.Εστιατόριο στο Κανόνι αναζητά, με δυνατότητα απασχόλησης όλο το χρόνο,άτομο για λάντζα. http://www.corfuland.gr    
Προβολές
Bοηθός Κουζίνας
Κέρκυρα.Το Liston Gastrotheque αναζητά νέους συνεργάτες για μόνιμη και δημιουργική συνεργασία.  ΒΟΗΘΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ   http://www.corfuland.gr
Προβολές
Λαντζιέρα
Κέρκυρα.Το Liston Gastrotheque αναζητά νέους συνεργάτες για μόνιμη και δημιουργική συνεργασία. ΛΑΝΤΖΑ . http://www.corfuland.gr    
Προβολές