Σύνταξη Βιογραφικού

Στον ιδιωτικό τομέα σήμερα, η προσφορά με την ζήτηση εργασίας αποτελούν  ποσά δυσανάλογα και είναι εκείνες οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν έναν υποψήφιο να ξεχωρίσει από κάποιον άλλο.

Το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί δίχως άλλο το διαβατήριο προς την πρόσληψη και όπως αρμόζει σε ένα τέτοιο έγγραφο , δεν πρέπει να διανέμεται αλόγιστα και δεν πρέπει να τσαλακώνεται η όψη του.  Έτσι:
 

pinakas

Πώς να παρουσιάσω το βιογραφικό μου;

 • Το βιογραφικό σας σημείωμα πρέπει να είναι 1-2 σελίδες μεγέθους A4.

 

Πώς πρέπει να παρουσιάσω το βιογραφικό μου σημείωμα;

 • Το βιογραφικό σας σημείωμα πρέπει να είναι σαφές, συνοπτικό και ευανάγνωστο.
 • Χρησιμοποιήστε μια ευανάγνωστη γραμματοσειρά, π.χ. Times New Roman, Calibri ή Arial.
 • Χρησιμοποιήστε επικεφαλίδες με έντονα γράμματα ώστε να ξεχωρίζουν σε ότι αξίζει να τονίσετε.
 • Αφήστε λίγο κενό στη σελίδα έτσι ώστε οι επικεφαλίδες να διαχωρίζονται σαφώς και το βιογραφικό σας σημείωμα να μπορεί να διαβαστεί εύκολα.
 • Εάν παρέχετε το βιογραφικό έντυπα, χρησιμοποιήστε λευκό χαρτί Α4.

 

Τι είδους γλώσσα πρέπει να χρησιμοποιήσω;

 • Χρησιμοποιήστε ρήματα δράσης όπως οργάνωσα, προγραμμάτισα και δημιούργησα
 • Κοιτάξτε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην αγγελία και προσπαθήστε να αντικατοπτρίσετε αυτή τη γλώσσα στο βιογραφικό σας σημείωμα.
 • Συνδέστε τις περιγραφές στην αγγελία με την εργασιακή σας εμπειρία, δεξιότητες και ικανότητες.
 • Χρησιμοποιήστε συνοπτικές φράσεις για να μεταδώσετε τις βασικές δεξιότητες ή τις γνώσεις σας (Γνώση word excel internet ή άριστη γνώση αγγλικών)
 • Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε την προσωπική αντωνυμία «εγώ».
 • Να είστε θετικοί και να επικεντρωθείτε στα επιτεύγματά σας.

 

Ποιες προσωπικές λεπτομέρειες θα πρέπει να συμπεριλάβω;

 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας είναι πιο σημαντικά: όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Δώστε προσοχή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας: βεβαιωθείτε ότι ακούγεται κατάλληλη σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

Ποιες πληροφορίες θα πρέπει να συμπεριλάβω;

 • Καταγράψτε την εκπαίδευσή σας με αντίστροφη χρονολογική σειρά, δηλαδή τοποθετήστε τα πιο πρόσφατα γεγονότα στην κορυφή.
 • Καταγράψτε την επαγγελματική σας εμπειρία με αντίστροφη χρονολογική σειρά, δηλαδή τοποθετήστε τα πιο πρόσφατα συμβάντα στην κορυφή.
 • Για κάθε εργασιακή εμπειρία, δώστε τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Όνομα εργοδότη
 • Ημερομηνίες εργασιακής εμπειρίας
 • Τίτλος εργασίας
 • Αρμοδιότητες που εμπλέκονται.

 

Ποια άλλα προσόντα πρέπει να συμπεριλάβω;

 • Δώστε λεπτομέρειες σχετικά με οποιαδήποτε άλλα προσόντα που μπορεί να σχετίζονται με την περιγραφή της εργασίας, π.χ. πιστοποιήσεις

 

Τι γίνεται με τα ενδιαφέροντα και τα επιτεύγματά μου;

 • Δώστε κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας.
 • Εστίαση σε οποιεσδήποτε θέσεις ευθύνης που κατέχετε σε επιτροπές ή συλλόγους.
 • Επισημάνετε όλες τις δραστηριότητες που αφορούν στον εθελοντισμό ή στον αθλητισμό.

 

Πως αποστέλλουμε το βιογραφικό μας;

 • Πριν στείλετε το βιογραφικό σας ως συνημμένο, βεβαιωθείτε ότι δώσατε στο αρχείο το κατάλληλο όνομα. Είναι χρήσιμο να συμπεριλάβετε το δικό σας όνομα ως μέρος του ονόματος του αρχείου.
 • Μετατρέψτε το αρχείο σας σε PDF πριν να το στείλετε ως συνημμένο.
 • Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο θέμα στο e-mail σας
 • Βεβαιωθείτε ότι στέλνετε το βιογραφικό σημείωμα στο σωστό άτομο. Εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες, τηλεφωνήστε στην εταιρεία για να ρωτήσετε.
 • Στείλτε το βιογραφικό σας στον εαυτό σας ως ένα «e-mail δοκιμής» πριν στείλετε το τελικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον εργοδότη.